ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า 2018 ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า

เที่ยวพม่า ไป ทัวร์พม่า กันดีกว่า...

พม่า หรือ เมียนมาร์ ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่ยาวนาน ถือว่าเป็นดินแดนพุทธภูมิที่ยิ่งใหญ่ และมีความเจริญทางด้านพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนจากวัดวาอารามที่มีความสวยงาม และเจดีย์น้อยใหญ่มากมาย จนได้สมญานามว่าเป็น ดินแดนแห่งพระเจดีย์

บริษัท เก็ทอีซี่ทราเวล จำกัด เรามีบริการ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่าช่วงวันหยุด ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับทางสถานที่ท่องเที่ยวที่ความสำคัญทางพุทธศาสนาคือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง / พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย / มหาเจดีย์ชเวซิกอง แห่งเมืองพุกาม / พระมหามัยมุนี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ / เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี ซึ่งถือเป็น “5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า”

อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเส้นทาง เช่น พระราชวังกัมโพชธานี (พระราชวังบุเรงนอง), ทะเลเจดีย์สี่พันองค์ แห่งเมืองพุกาม, ทะเลสาบอินเล, พระราชวังมัณฑะเลย์, เจดีย์ชเวสันดอว์, ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย, พระหินอ่อน ช้างเผือก, พระเขี้ยวแก้วเจดีย์, กาบาเอ, พระนอนชเวตาเลียง, โบตาทาว, พระตาหวาน, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต เป็นต้น ร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา....

HOT PROMOTION :
ทัวร์พม่า 2018 โปรแกรมพิเศษ

โปรแกรม ทัวร์พม่า ทุกเดือน

ทัวร์พม่า
LP ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน

สักการะพระธาตุอินแขวนอัน ศักดิ์สิทธิ์สักการะพระธาตุ มุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวดากอง ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบ ของมอญช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก็อต แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ

สายการบิน:
MYANMAR AIR
ราคาเริ่มต้น:
13,800
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
06-08 // 12-14 // 13-15 // 19-21 // 20-22 // 26-28 // 27-29
ราคา 13,800 บาท

เดินทางวันที่ :
01-03 // 03-05 // 04-06 // 17-19 // 18-20 // 24-26 // 25-27
ราคา 13,800 บาท

เดินทางวันที่ :
07-09 // 08-10 // 14-16 // 15-17 // 21-23 // 22-24
ราคา 13,800 บาท

เดินทางวันที่ :
04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27
ราคา 13,800 บาท

เดินทางวันที่ :
03-05 // 10-12 // 16-18 // 24-26 // 30 ต.ค - 01 พ.ย
ราคา 13,800 บาท

ทัวร์พม่า
LP มัณฑเลย์ มินกุน พุกาม 4วัน3คืน

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี สักการะพระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาว ที่สุดในโลกเจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดชมหอสมุด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ

สายการบิน:
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น:
22,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
25-28
ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :
30 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ :
06-09
ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :
17-20
ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :
22-25
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์พม่า
GH ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน:

NOK AIR

ราคาเริ่มต้น:
12,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
06-08 // 07-09 // 11-13 // 12-14 // 13-15 // 14-16 // 25-27 // 26-28 // 27-29 // 28-30
ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ :
02-04 // 03-05 // 04-06 // 05-07 // 09-11 // 10-12 // 11-13 // 12-14 // 16-18 // 17-19 // 18-20 // 19-21 // 23-25 // 24-26 // 25-27 // 26-28
ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ :
30 ก.ค - 01 ส.ค // 31 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 14,900 บาท

เดินทางวันที่ :
01-03 // 07-09 // 08-10 // 09-11 // 10-12 // 12-14
ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ :
02-04 // 06-08 // 13-15 // 14-16 // 15-17 // 16-15 // 20-22 // 21-23 // 22-24 // 23-25 // 27-29 // 28-30 // 29-31 // 30 ส.ค - 01 ก.ย
ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-05 // 04-06 // 05-07 // 06-08 // 10-12 // 11-13 // 12-14 // 13-15 // 17-19 // 18-20 // 19-21 // 20-22 // 24-26 // 25-27 // 26-28 // 27-29 //
ราคา 12,900 บาท

ทัวร์พม่า
GH ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน:

AIR ASIA

ราคาเริ่มต้น:
13,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
04-06 // 05-07 // 06-08 // 12-14 // 13-15 // 14-16 // 25-27 // 26-28 // 27-29
ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-05 // 04-06 // 05-07 // 09-11 // 10-12 // 11-13 // 17-19 // 18-20 // 19-21 // 23-25 // 24-26 // 25-27
ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ :
30 ก.ค - 01 ส.ค // 31 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ :
01-03 // 06-08 // 07-09 // 08-10 // 09-11 // 10-12 // 12-14 // 14-16 // 15-17
ราคา 14,900 บาท

เดินทางวันที่ :
20-22 // 21-23 // 22-24 // 23-25 // 28-30 // 29-31
ราคา 13,900 บาท

ทัวร์พม่า
ZG ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน:

AIR ASIA

ราคาเริ่มต้น:
15,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
02-04 // 09-11 // 16-18 // 30 ต.ค. - 01 พ.ย
ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ :
23-25
ราคา 16,900 บาท

เดินทางวันที่ :
06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29
ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ :
05-07
ราคา 16,900 บาท

เดินทางวันที่ :
18-20 // 25-27 // 28-30
ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ :
30 ธ.ค - 01 ม.ค
ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ :
01-03
ราคา 16,900 บาท

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป
เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป