ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว 2561/2018 ทัวร์ลาวราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ลาว

เที่ยวลาว ไป ทัวร์ลาว กันดีกว่า...

แพ็คเกจทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ทุกเดือน ราคาถูก ทัวร์ลาว 2561/2018 ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์ลาวช่วงวันหยุด

บริษัท เก็ทอีซี่ทราเวล จำกัด เรามีบริการ ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพ็จเกจทัวร์ลาว ทัวร์ลาวทุกเดือน ทัวร์ลาว 2561/2018 ทัวร์ลาวช่วงวันหยุด นำท่านสัมผัสกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น หลวงพระบาง "เมืองมรดกโลก" อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง, ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์, ประตูไซ (PATUXAI) หรือ ประตูชัย อนุสาวรีย์วีระชนผู้เสียสละจากสงครามการต่อสู้เพื่อเอกราชจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส, นมัสการ วัดพระธาตุหลวง, ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม ได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองลาว”, ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เป็นต้น

เรามีโปรแกรมการเดินทางให้คุณได้เลือกมากมาย อาทิเช่น ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง, ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ท่าลี่, ทัวร์ลาว วังเวียง, ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง

ร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา....เก็ทอีซี่ทราเวล

HOT PROMOTION :
ทัวร์ลาว 2561/2018 โปรแกรมพิเศษ

โปรแกรม ทัวร์ลาว ทุกเดือน

ทัวร์ลาว
PT เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่า และความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง ชมวัดเชียงทองพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี

สายการบิน:
THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น:
20,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
11-14 // 18-21 // 25-28
ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ :
02-05 // 09-12 // 16-19 // 23-26 / 30 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ :
06-09 // 13-16 // 20-23 // 27-30
ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-05 // 10-13 // 17-20 // 24-27
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ลาว
PT มัณฑะเลย์ เมย์เมี่ยว สกายน์ อมรปุระ 3 วัน

เจาะลึก เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้าย และหนึ่งในอดีตราชธานี คือ เมืองสกาย์ หรือสะแกง เมืองอังวะ และเมืองอมรปุระ

สายการบิน:
THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น:
21,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
30 ก.ค. - 01 ส.ค
ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ :
20-22
ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ :
17-20
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ลาว
PT หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน เวียงจันทน์ 4 วัน

สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน ที่เมืองโพนสะหวัน(เมืองแปก ชื่อเดิม) แขวงเชียงขวาง ซึ่งมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ชมทุ่งไหหิน 1 ตลาดเช้าท้องถิ่น อนุสาวรีย์ผู้เสียสละลาว-เวียด เมืองเก่าพูคูน วัดเพียวัด และมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิด เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรม ผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อ ที่บ้านผานม

สายการบิน:
LAO AIRLINE
ราคาเริ่มต้น:
20,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
30 ก.ค. - 02 ส.ค
ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ :
20-23
ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ :
17-20
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ลาว
PT มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผ้าทอมือพื้นเมือง ของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

สายการบิน:
THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น:
17,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
12-14 // 19-21 // 26-28
ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-05 // 10-12 // 17-19 // 24-26 // 31 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ :
07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-31
ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ :
04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27
ราคา 17,900 บาท

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป
เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป