ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ไป ทัวร์ไต้หวัน กันดีกว่า...

ไต้หวัน ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในแถบเอเชียเป็นอย่างมาก และจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพของขุนเขาและธรรมชาติอันสวยงาม

บริษัท เก็ทอีซี่ทราเวล จำกัด เรามีบริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพ็จเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทุกเดือน ทัวร์ไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวันช่วงวันหยุด ซึ่งเราพร้อมนำคุณไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวัน เช่น อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง จุดชมวิวตึกไทเป 101 หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิ่ว และแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง เช่น ซีเหมินติง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นต้น

ร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา....เก็ทอีซี่ทราเวล

HOT PROMOTION :
ทัวร์ไต้หวัน 2018 โปรแกรมพิเศษ

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ทุกเดือน

ทัวร์ไต้หวัน
TF TAIWAN AMAZING A

หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว

สายการบิน:
TRANSASIA AIR
ราคาเริ่มต้น:
19,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
09-12
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน
TF TAIWAN AMAZING B

หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว

สายการบิน:
TRANSASIA AIR
ราคาเริ่มต้น:
19,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
04-07 // 25-28
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-06 // 17-20 // 30 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
07-10
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
03-06 // 17-20
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
01-04 // 08-11 // 22-25
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
05-08 // 19-22 // 26-29
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
04-07
ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :
10-13
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน
TF TAIWAN AMAZING 4D3N

เมืองไถจง ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101- Duty Free – อนุสรณ์เจียงไดเช็ค วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง IT MALL เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว

สายการบิน:
CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น:
24,900
บาท
กำหนดวันเดินทาง
เดินทางวันที่ :
12-15
ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ :
30 ก.ค - 02 ส.ค
ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ :
12-15
ราคา 24,900 บาท

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป
เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป