รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
GET ESY TRAVEL
We're service with the Hearts

บริการรับยื่นขอวีซ่าราคาถูก

บริษัท เก็ทอีซี่ทราเวล จำกัด เป็นสื่อกลางในการยื่นวีซ่า พร้อมให้คำแนะนำในทุกๆด้าน ของการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ กับสถานฑูตแต่ละประเทศสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ดูงาน เยี่ยมญาติ แต่ไม่มีข้อมูล หรือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถตัดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร หรือไม่สะดวกเดินทางมายังสถานฑูตเพื่อยื่นเอกสาร และในกรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่ามา เราพร้อมให้คำปรึกษาถึงปัญหาต่างๆ และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งใหม่ หรืออุทธรณ์กับทางสถานฑูตอีกครั้ง

เรามีบริการรีบยื่นวีซ่าต่างประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa), วีซ่าอเมริกา, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าจีน, วีซ่านิวซีแลนด์, วีซ่านอร์เวย์, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าออสเตรีย, วีซ่าอินเดีย, วีซ่าเนเธอร์แลนด์, วีซ่าพม่า เป็นต้น

ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการ ขอวีซ่า ยื่นวีซ่า ทำวีซ่า วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และพร้อมด้วยบริการด้านอื่นๆ แบบครบวงจร

รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า

ประเภทยื่นวีซ่า และการบริการ

- วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa)

- วีซ่าเยี่ยมญาติ ( Visitor Visa )

- วีซ่าแต่งงานหรือคู่หมั้น Settlement (Marriage Visa or Fianc Visa)

- วีซ่านักเรียน (Student Visa)

- วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (Non-Immigrant Visa)

- กรอกฟอร์ม กรอกฟอร์มออนไลน์ (Application Form)

- ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)

- บริการรับจอง-ซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม (Air Ticket and Booking)

- บริการแปลเอกสาร (Translation Service)

รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า

การลดปัญหาการของยื่นวีซ่า

โดยปกติปัญหาของการขอยื่นวีซ่าต่างๆ ขอผู้ที่ต้องการขอยื่นวีซ่าต่างๆ นั้น ไม่ว่าจะเริ่มทำวีซ่าอย่างไรดี เอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง ควรจะทำอย่างไร เอกสารไม่พร้อม ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า ทำให้เกิดความเครียด ความไม่มั่นใจในการยื่นวีซ่า กลัวการโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่มีเวลาในการยื่นหรือทำเอกสาร ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยมาก

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเราพร้อมที่จะให้บริการ ในการทำวีซ่าทุกๆ ประเภทของท่าน พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้พร้อมสรรพ เริ่มตั้งแต่ การให้ข้อมูล ประเมินผลในการขอวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต จนกระทั่งสัมภาษณ์ และได้รับวีซ่า ในราคาย่อมเยาว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป