รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าจีน วีซ่าจีน China Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าจีน ข้อมูลการทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ทำวีซ่าจีน ปรึกษาเรื่องวีซ่าจีน
รับยื่นวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ทำวีซ่าจีน ปรึกษาเรื่องวีซ่าจีน

วีซ่าจีน / China Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าจีน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.8 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • จดหมายเชิญจากประเทศจีน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

อัตราค่าธรรมเนียม

Nationality Single Double Multiple
6 Months 1 Year
Thailand 1,500 2,500 3,500 5,000
USA 5,060 5,060 5,060 5,060
Others 1,600 2,150 2,700 3,800

* ยื่นด่วน 2 วัน เพิ่ม 1,050 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ประจำประเทศไทย
 • 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:00 น.
 • โทรศัพท์: 02-2075888
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:00 น. (ยื่นด่วน 9.00-10.50 น.)
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00 -16:00 น. (ยื่นด่วนรับ 15.30 น.)

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป