รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าบังคลาเทศ วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าบังคลาเทศ วีซ่าบังคลาเทศ Bangladesh Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าบังคลาเทศ ข้อมูลการทำวีซ่าบังคลาเทศ ขอวีซ่าบังคลาเทศ ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าบังคลาเทศ ขอวีซ่าบังคลาเทศ ทำวีซ่าบังคลาเทศ ปรึกษาเรื่องวีซ่าบังคลาเทศ
รับยื่นวีซ่าบังคลาเทศ ขอวีซ่าบังคลาเทศ ทำวีซ่าบังคลาเทศ ปรึกษาเรื่องวีซ่าบังคลาเทศ

วีซ่าบังคลาเทศ / Bangladesh Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าบังคลาเทศ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit) ตัวจริง
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกและหน้าอัพเดทล่าสุด
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศบังคลาเทศ (วีซ่าธุรกิจ)

อัตราค่าธรรมเนียม

Nationality Single Multiple
Thailand 1,110 None
Australia 3,770 3,770
Belgium 1,980 2,380
Canada 1,920 3,820
Denmark 2,650 2,650
France 2,380 3,920
Germany 2,380 2,380
Italy 2,380 3,420
Korea(South) 1,120 1,820
Netherland 1,480 2,950
Norway 2,650 2,650
Sweden 2,650 2,650
Switzerland 1,380 2,720
UK 3,460 5,630
USA 5,360 5,360

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย
 • 47/8 ซอยเอกมัยซอย 30 ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-พฤหัสบดี 09:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น
 • โทรศัพท์: 02-390-5107-8 แฟกซ์ : 02-390-5106
 • เวลารับพาสปอร์ต จันทร์-พฤหัสบด์ 15:30-17:00 น..

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์บังคลาเทศ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป