รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าพม่า วีซ่าพม่า Myanmar Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าพม่า ข้อมูลการทำวีซ่าพม่า ขอวีซ่าพม่า ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าพม่า ขอวีซ่าพม่า ทำวีซ่าพม่า ปรึกษาเรื่องวีซ่าพม่า
รับยื่นวีซ่าพม่า ขอวีซ่าพม่า ทำวีซ่าพม่า ปรึกษาเรื่องวีซ่าพม่า

วีซ่าพม่า / Myanmar Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าพม่า

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

 

 • วีซ่าธุรกิจ
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท ( Work Permit)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • หนังสือชี้แจงจากนายจ้างที่ระบุจุดประสงค์ในการไปพม่า (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศพม่า ภาษาอังกฤษ และ ภาษาพม่า
 • สำเนาหลังสือรับรองบริษัทของบริษัทในประเทศพม่า

อัตราค่าธรรมเนียม

Description Single Multiple 3 Month

Multiple 6 Month

Multiple 1 Year
Tourist 1,600 N/A N/A N/A
Business 2,000 8,000 16,000 24,000

 

*วีซ่าท่องเที่ยว ยื่นด่วน 1 วัน เพิ่ม 690 บาท*

*วีซ่าธุรกิจ ยื่นด่วน 1 วัน เพิ่ม 1,050 บาท*

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย
 • 110 ถนนสาทรเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00 น.
 • โทรศัพท์: 02-234-4698
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 15:30 -16:30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป